Thursday, 18 October 2012

5-7-5


Скратено патче:
баба ми гази преку
комшиска бавча.
Заклучив - горе
двапати, еднаш долу.
Уф! А шпоретот!?
Доста ми зуиш,
комарецу! Ај, касни
ме и оди си.
Бела полноќ на
островот галебите
зборуваат в сон.
Златна рипка во
тегла од кафе око-
корила очи.
Две патувања:
во автобусот читам
дебела книга.
Накострешена
мачка вежба јога. Ја
боли ли грбот!?
Кучето лае
во ноќта – со кого ли
прави муабет?!


No comments:

Post a Comment