Sunday, 10 March 2013

се заиграв


(се чита како што би ја прочитал к. п. мисирков кога ја пишувал за македонцките работи)

фрлајте
фрлајте со дрвја и камења
по мене
сум бил јас
и дрво и камен 
...

за крстот што го носиме
и за крстот што нѐ носи нас
за тоа зборувам

некој на чело
некој на плеќи
некој в џеб
некој го загинал негде по фиоките
го затурил меѓу некои парталави алишта
меѓу лаванда и нафталин
да го чуваат од молци

за средето на телово
зборувам
за крстопатот што ни е во него впишан
за угоре и удолу и
за открај-докрај

за тоа дека сме тука на поседување
на пет минути од вечноста дојдени

сме рекле на почетокот:
не, фала, не сум за влегување
ама сме влегле колку за малку
колку за ич-малку
колку за беља
и сме останале
сме се замуабетиле
сме се заборајле...

и сме заборавиле сѐ

и крстопатот
и патувањето
и дека не сме биле за влегување
...

фрлајте
фрлајте со дрвја и камења
по мене
сум бил јас
и дрво и камен