Friday, 22 February 2013

уште стравови


има нешто во мене
што би можел да го кажам
во овој миг на длабоко
дно

сега
кога ме боли крстот
од седиштето во автобусот
и од сите непотребни часови
преседени пред екранот
или тукутака преседени
со погледот вперен во некоја неостварена
предвидливост
или во некој страв од некоја ненајавена
средба
со оној од кого стравот е најголем

сега
кога телото не ми е храм
туку градилиште омеѓено и напуштено
полно гнилеж и мирис на мочка

токму сега
има нешто во мене
што би можел да го кажам

а јас молчам
ни да зуцнам

Thursday, 14 February 2013

два


знам кој пат сакам да го фатам.
знам во што гледам
кога ги затворам очите.

знам и времето да го забавувам.

знам и што е утро,
а што ноќ.

знам како да стигнам отаде.

сѐ знам,
да речеме.

и го живеам токму
спротивното.