Tuesday, 15 October 2013

цајтнот

притиска над левата дланка
остава белег
ми става мрак превез преку очи
ми лази по рбетот
од темето до коренот на трупот
таму се притајува
склопчен клечи
со колената прегрнати
се кикоти
подмолно гмечи
тлее ко в пепел запретана жар
ме приковува ко за студен камен и
колва колва колва
па летнува угоре
и ме пернува сред чело
ко со токмак
свиња пред колење

паѓа знаменцето
зјаам во растурените
фигури на таблата
кралот е мртов
само до почетокот

на новата партија

No comments:

Post a Comment