Thursday, 14 February 2013

два


знам кој пат сакам да го фатам.
знам во што гледам
кога ги затворам очите.

знам и времето да го забавувам.

знам и што е утро,
а што ноќ.

знам како да стигнам отаде.

сѐ знам,
да речеме.

и го живеам токму
спротивното.

No comments:

Post a Comment