Sunday, 30 March 2014

дали сте среќни

дали сте среќни
сите вие
луѓе
што можете да го купите светот
надвор од себе
а внатре во себе
немате ни скршен динар

дали сте среќни
со сите тие ваши банкарски сметки
на тие ваши јахти
во тие ваши коли-авиони
во тие ваши палати
со соби што зјаат празни

дали сте среќни
со сите тие ваши ангели-чувари
со бричени глави
со сите тие ваши мисици
и разни први, втори и којзнае кои по ред
придружнички

дали сте среќни
така костумосани
машносани
тасмосани
намирисани
дуздисани

дали дишете слободно
со тие бесилки
што си ги ставате околу вратот

дали дишете
дали спиете
дали јадете

спокојно

дали сте среќни
сите вие
луѓе

дали сте среќни

ако сте
тогаш океј
да не ве мислам

No comments:

Post a Comment